Huidig project: Kenia
Sinds November 2011 houden wij ons bezig met een project in Kenia, het Luisa Orphans Project.

Het Luisa Orphans Project is opgezet door lokale, betrokken Kenianen. In het jaar 2003 is de organisatie begonnen met het ondersteunen van vijf weeskinderen met voeding en onderwijs. Momenteel (nov.2011) ontvangen 50 kinderen deze steun .Dit aantal groeit sterk, en er staan zeker nog 200 kinderen op de wachtlijst om geholpen te worden. Maar het bestuur is beperkt in hun middelen. Onder deze kinderen bevinden zich niet alleen wees- maar ook andere kwetsbare kinderen. Voor deze kwetsbare kinderen is ook zorg en opvang nodig omdat de thuissituatie zo slecht is dat er niet naar hen omgekeken wordt. De gezinnen, die deze kinderen opvangen worden begeleid door de bestuursleden van het Luisa Orphans Project. Deze verzorgers of pleegouders zijn onontbeerlijk in het leven van deze kinderen. Het zijn vaak alleenstaande moeders of oma`s die deze taak op zich nemen. Ook de bestuursleden zelf hebben een aantal wees- en/of kwetsbare kinderen onder hun hoede en wonen in schamele onderkomens.

Hulpvraag:Deze zes bestuursleden wilden meer doen. En vroegen om hulp zodat ze hun mogelijkheden uit konden breiden. Ze wilden een eigen plekje voor hun project en een eigen school zodat ze de kinderen die deelnemenen aan het Luisa Orphans project dagelijks bij elkaar hebben. Ze kunnen ze dan  elke dag van een maaltijd voorzien, goed onderwijs geven, het evangelie vertellen en hun volgen in hun ontwikkeling.
Waarom in Kisumu:

Kisumu is gelegen aan het Victoriameer aan de West zijde van het land.  Gelegen aan een doorvoerroute naar Uganda. Hierdoor is er in Kisumu veel prostitutie, waardoor er ook veel Hiv/Aids voor komt. Hiv/Aids heeft in deze omgeving veel slachtoffers gemaakt. Het Hiv/Aids percentage ligt 10% hoger dan in de rest van Kenia. Er is een hele generatie weggevallen waardoor er veel weeskinderen zijn.
Meer dan de helft van de bevolking van Kisumu leeft in absolute  armoede en heeft moeite om elke dag aan voldoende voedsel te komen. Daardoor leven er veel wees- en andere kwetsbare kinderen op straat.

Daarom is de nood hoog in deze stad en de sloppenwijken eromheen.


 
 

De Wilde Ganzen steunt de bouw van de school in Kenia! Van alle giften die binnenkomen, leggen zij 55% bij.

 

  

Onder het tabblad 'Kenia' kunt u lezen en zien wat we samen met bestuur van Het Luisa Orphans Project tot nu toe hebben kunnen doen voor deze kwetsbare groep.

Mede dankzij uw steun!!!
Voor de verslagen kunt u hier kijken:

Ga naar: Juli 2013 - Bouwen aan de school
Ga naar: Mei 2013 - Goed bericht
Ga naar: Maart 2013 - Even Tussendoor
Ga naar: Februari 2013 - Kort werkbezoek
Ga naar: Nov/Dec 2012 - Fundering van de school
Ga naar: Oktober 2012 - Kippen in Kisumu
Ga naar: Juli 2012 - Acties en donateurswerving
Ga naar: Maart 2012 - Beginnen met bouwen
Ga naar: Januari 2012 - Een eerste stap is gezet
Ga naar: December 2011 - Een betere toekomst!
Ga naar: November 2011 - Een nieuw project