Doelstelling

Doelstelling

Missie algemeen:

Het ondersteunen van de minderbedeelden door hen mogelijkheden te geven op een menswaardig en zelfstandig bestaan.

Projecten in Afrika zodanig ondersteunen en begeleiden, dat ze na verloop van tijd niet meer afhankelijk zijn van (financiŽle) steun van onze stichting.

We ondersteunen door de lokale bevolking opgestarte projecten  en helpen hen deze uit te bouwen tot een beter functionerend geheel en doeltreffender werking zodat zoveel mogelijk minder bedeelden geholpen kunnen worden.

In samenwerking met de lokale bevolking de armsten van  de armen de mogelijkheid bieden op een beter bestaan door o.a. microkredieten  en (wees) kinderen de mogelijkheid op goed onderwijs te geven. Want onderwijs kan het verschil maken en is de brug naar een zelfstandig bestaan en naar een plaats in de maatschappij.

Doelstelling 2014

In samen werking met Het Luisa Orphans Project in Kisumu , Kenia bouwen we een school voor wees- en andere needcare kinderen.

In januari 2014 starten de eerste klassen.

Dit jaar gaan we het functioneren van de school begeleiden en optimaliseren zodat zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen.

Dit hopen we mogelijk te maken door het vinden van zoveel mogelijk sponsors, die per maand een kind willen sponsoren. Dit geld is nodig voor een schooluniform, lunch,  leermateriaal en salarissen van de leerkrachten.

Door middel van giften te werven en fondsen aan te schrijven willen we voor de school  meubels en speeltoestellen aan schaffen. We zijn verder nog op zoek naar sponsors voor zonnepanelen/aansluiting op het stroomnetwerk, zodat  we ook een elektrische waterpomp aan kunnen schaffen. In droge tijden is die van levensbelang.  In de toekomst is er toch ook stroom nodig voor  computers. Rond de school  is er weinig speelgrond en daarom willen we het perceel dat naast de school is gelegen aankopen als de financiŽn dat mogelijk maken. Dat is ook nodig voor eventuele uitbreiding in de toekomst.