FinanciŽle Jaarverslagen


 Financieel jaarverslag  2015 Make The DifferenceOmschrijving                                                           Lasten                     Baten

                                                                                                                       

Diversen (bankkosten e.d.)                                      293,04
Akties                                                                      540,94                    1.985,60
School en personeel                                              8.205,00                     
Sponsoring kinderen                                                                               4.284,00                                                                           Legalisering project                                               1.714,86                    
Huur en bewerken land                                            300,00
Giften particulieren                                                                                5.962,95
Giften bedrijven                                                                                       100,00
Giften ver/scholen/kerken                                                                      2.570,19
Giften en collectes kerken                                                                      1.438,75   
                                                                                                                            
Subtotaal                                                            11.053,84                   16.341,49
Winst/verlies                                                         5.287,65                                    
Totaal                                                                 16.341,49                   16.341,49

Financieel jaarverslag 2014 Make The Difference

 

Omschrijving                                                          Lasten                        Baten

______________________________________________________________________

 

Bouw school                                                           27.570,95

Diversen (Bankkosten .e.d)                                        271,79

Akties                                                                           921,81                    2.888,69

School en personeel                                                2.051,00                           0,00

Sponsoring  kinderen                                             4.225,00                    3.631,00

Aflossing lening                                                          500,00

Giften particulier                                                                                       6.406,87

Giften Bedrijven                                                                                          925,00

Giften ver/sticht/scholen                                                                        32.273,15

Giften en collectes kerken                                                                        9.198,87

                                                                         _______________________________

Subtotaal                                                           36.761,55                       56.544,58

Winst/verlies                                                      19.783,03

Aanvulling WG                                                    15.164,05                      15.164,05

                                                                         ________________________________

Totaal                                                                70.487,63                      70.487,63

 

 

 

Financieel jaarverslag 2013 Stichting Make The Difference

 

Omschrijving                                 Lasten                            Baten   

____________________________________________________________

Bouw project                                58.000,-                                 

Diversen                                          515,90

Acties                                            1.732,71                     4.401,-

Giften particulieren                                                       11.450,-

Giften bedrijven                                                              1.737,50

Giften verenigingen/scholen/stichtingen                 34.025,26

Giften + collectes kerken                                                4.801,76

_____________________________________________________________

Subtotaal                                      60.248,61                 56.415,52

toe-/afname saldo Luisa              - 3.833,09

Aanvulling Wilde Ganzen             31.900,-                     31.900,-

_____________________________________________________________

Totaal                                           88.315,52              88.3315,52

 

 

 

 Financieel jaarverslag 2012 van Stichting Make the Difference.