ANBI

Hieronder kunt u de volgende gegevens terugvinden:
NAW Gegevens
Doelstelling/Hoofdlijnen beleidsplan
Bestuurssamenstelling
Beloningsbeleid
Verslagen van de activiteiten
Begroting
Financieel jaarverslag

NAW Gegevens:

Fiscaal nr. Stichting Make The Difference 821622961

Kamer van Koophandel: 17268922


Doelstelling/hoofdlijnen beleidsplan:

Missie algemeen:

Het ondersteunen van de minderbedeelden door hen mogelijkheden te geven op een menswaardig en zelfstandig bestaan.

Projecten in Afrika zodanig ondersteunen en begeleiden, dat ze na verloop van tijd niet meer afhankelijk zijn van (financiële) steun van onze stichting.

We ondersteunen door de lokale bevolking opgestarte projecten  en helpen hen deze uit te bouwen tot een beter functionerend geheel en doeltreffender werking zodat zoveel mogelijk minder bedeelden geholpen kunnen worden.

In samenwerking met de lokale bevolking de armsten van  de armen de mogelijkheid bieden op een beter bestaan door o.a. microkredieten  en (wees) kinderen de mogelijkheid op goed onderwijs te geven. Want onderwijs kan het verschil maken en is de brug naar een zelfstandig bestaan en naar een plaats in de maatschappij.

Doelstelling 2014

In samen werking met Het Luisa Orphans Project in Kisumu , Kenia, bouwen we een school voor wees- en andere needcare kinderen.

In januari 2014 starten de eerste klassen.

In 2014 gaan we het functioneren van de school begeleiden en optimaliseren zodat zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen.

Dit hopen we mogelijk te maken door het vinden van zoveel mogelijk sponsors, die per maand een kind willen sponsoren. Dit geld is nodig voor een schooluniform, lunch,  leermateriaal en salarissen van de leerkrachten.

Door middel van giften te werven en fondsen aan te schrijven willen we voor de school  meubels en speeltoestellen aan schaffen. We zijn verder nog op zoek naar sponsors voor zonnepanelen/aansluiting op het stroomnetwerk, zodat  we ook een elektrische waterpomp aan kunnen schaffen. In droge tijden is die van levensbelang.  In de toekomst is er toch ook stroom nodig voor  computers. Rond de school  is er weinig speelgrond en daarom willen we het perceel dat naast de school is gelegen aankopen als de financiën dat mogelijk maken. Dat is ook nodig voor eventuele uitbreiding in de toekomst.


Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Make The Difference bestaat uit de volgende personen: 
Voorzitter: Dick van Mersbergen
Genderen

Penningmeester: Kees Bouman
Wijk en Aalburg

Secretaresse: Bernike van Mersbergen
Genderen

Bestuurslid: Anneke van Berchum
Genderen


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is niet van toepassing binnen onze stichting.
De stichting werkt met vrijwilligers.


Verslagen van de activiteiten

Download hier het overzicht van de activiteiten van Make the Difference in 2013 en 2014.


Begroting

U kunt hier de begrotingen downloaden:

2016
2014


Financieel jaarverslag

U kunt hier de financiële jaarverslagen downloaden:

2019
2017 & 2018
2016
2015
2014
2013
2012