ANBI

Hieronder kunt u de volgende gegevens terugvinden:
NAW Gegevens
Doelstelling/Hoofdlijnen beleidsplan
Bestuurssamenstelling
Beloningsbeleid
Verslagen van de activiteiten
Begroting
Financieel jaarverslag

NAW Gegevens:

Fiscaal nr. Stichting Make The Difference 821622961

Kamer van Koophandel: 17268922


Doelstelling/hoofdlijnen beleidsplan:

Missie algemeen:

Het ondersteunen van de minderbedeelden door hen mogelijkheden te geven op een menswaardig en zelfstandig bestaan.

Projecten in Afrika zodanig ondersteunen en begeleiden, dat ze na verloop van tijd niet meer afhankelijk zijn van (financiële) steun van onze stichting.

We ondersteunen door de lokale bevolking opgestarte projecten  en helpen hen deze uit te bouwen tot een beter functionerend geheel en doeltreffender werking zodat zoveel mogelijk minder bedeelden geholpen kunnen worden.

In samenwerking met de lokale bevolking de armsten van  de armen de mogelijkheid bieden op een beter bestaan door o.a. microkredieten  en (wees) kinderen de mogelijkheid op goed onderwijs te geven. Want onderwijs kan het verschil maken en is de brug naar een zelfstandig bestaan en naar een plaats in de maatschappij.

Doelstelling 2014

In samen werking met Het Luisa Orphans Project in Kisumu , Kenia, bouwen we een school voor wees- en andere needcare kinderen.

In januari 2014 starten de eerste klassen. We gaan het functioneren van de school begeleiden en optimaliseren zodat zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen.

Door middel van giften werven en fondsen aan schrijven, worden materialen aanschaffen om het lesgeven te optimaliseren. Ook mogelijkheden worden gezocht om sport en spel aanbieden.

Doelstelling algemeen

Begeleiden en aansturen van alles wat met een school leiden te maken heeft.

Steeds blijven zoeken naar mogelijkheden om de school zelfvoorzienend te maken. Om die reden hebben twee TukTuks  gekocht in 2017.

Financiële middelen blijven zoeken omdat de school nog steeds volledig van de Stichting afhankelijk is.

Vermogen:
Is niet van toepassing.  Alle giften die binnen komen worden meteen gebruikt voor het project.

Actueel beleidsplan 2021:

Voor 2021 staat de opstart na een jaar geen school vanwege het coronavirus centraal.

 In 2020 zijn op last van de overheid alle scholen gesloten, ook zijn veel gezinnen in inkomen achteruit gegaan. De school dient aanpassingen door te voeren in de inrichting om aan de coronaregels van de overheid te kunnen voldoen en open te mogen blijven. Daarvoor zal nieuw meubilair aangeschaft worden. Daarnaast hebben veel gezinnen het financieel zwaar, het leerlingaantal is teruggelopen en het aantal gezinnen dat geen schoolgeld kan betalen gestegen. We zullen ons daarom inspannen om meer leerlingen te werven, meer inkomsten te genereren door middel van de tuk tuks en donateurs om kinderen die geen schoolgeld kunnen betalen bij te staan. Daarnaast zal met de ouders gekeken worden naar hun situatie, zodat de ouders die wel schoolgeld kunnen betalen dit ook doen. Daarnaast zijn er ook in 2021 de gebruikelijke activiteiten voor instandhouding van de school, zoals regulier onderhoud en het begeleiden van personeel.

Wijze van werving:

Onze financiële middelen komen binnen door benadering van scholen, kerken, bedrijven, stichtingen en particulieren. Ook door acties van onze stichting zoals bakken van stroopwafels en spontane giften.


Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Make The Difference bestaat uit de volgende personen: 
Voorzitter: Dick van Mersbergen
Genderen

Penningmeester: Kees Bouman
Wijk en Aalburg

Secretaresse: Bernike van Mersbergen
Genderen

Bestuurslid: Anneke van Berchum
Genderen


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is niet van toepassing binnen onze stichting.
De stichting werkt met vrijwilligers.


Verslagen van de activiteiten

Download hier het overzicht van de activiteiten van Make the Difference in 2020.

Download hier het overzicht van de activiteiten van Make the Difference in 2013 en 2014.


Begroting

U kunt hier de begrotingen downloaden:

2016
2014


Financieel jaarverslag

U kunt hier de financiële jaarverslagen downloaden:

2022
2021
2020
2019
2017 & 2018
2016
2015
2014
2013
2012