Sponsor een kind


In augustus 2013 begon de bouw van de school zijn voltooiing te naderen. In januari 2014 beginnen we met een aantal klassen.
Maar met een gebouw alleen is het niet klaar. De kinderen moeten ook schoolgeld betalen voor o.a. een schooluniform, lunch en boeken.
En daar zit vaak het probleem omdat dat geld er vaak niet is. Veel gezinnen hebben financiële problemen door ziekte, werkloosheid, overlijden van de partner e.d.
Daarom zijn we op zoek naar sponsors die maandelijks een vaste gift willen overmaken zodat een kind naar school kan.
We hebben berekend dat er voor minimaal € 22,- per maand een kind naar school kan.
Helpt u mee deze kansarme kinderen een kans in het leven te geven door onderwijs mogelijk te maken?

Voor € 22,- per maand helpt u een kind naar school!

Mail of bel ons als u een kind wil sponsoren en wij regelen het contact verder.

Tel. 0416-352216
E-mail: info@makethedifferenceprojecten.nl

Spelregels  sponsor een kind:                                                          

Het geld komt ten goede aan het hele project en de omgeving, om niet al te grote verschillen te krijgen tussen het  ene en het andere kind. Het is goed om te weten dat het niet alleen om weeskinderen gaat . Ook zijn andere kansarme kinderen opgenomen in het Luisa Orphans Project. Zij die maar één ouder hebben en sommige gezinnen/begeleiders  hebben zoveel problemen dat ze niet in staat zijn de kinderen naar school te laten gaan.

U krijgt een kind toegewezen door Pamela Akal, een bestuurslid van het Luisa Orphans Project. Zij is de contact persoon tussen u en het kind.

Zij zal u een paar keer per jaar informeren over de stand van zaken van het kind wat u is toegewezen.

Ook kunt u aan ons een foto van u zelf, een brief(in het Engels), een mooie kaart,  stickers o.i.d. meegeven voor uw sponsorkind als wij weer naar Kenia gaan.

Uw donatie kan ingaan per direct ingaan.

Rek. nr. 1506.52.585

t.n.v. Stichting Make The Difference

o.v.v. sponsor een kind

Heel hartelijk dank namens de weeskinderen en andere kansarme kinderen van Kisumu. Wij zijn heel blij dat ook u inziet hoe belangrijk het is dat elk kind de mogelijkheid krijgt om naar school te gaan. Voor hen ziet de toekomst er nu stukken beter uit.