Updates Oekraïne 2022

Nu er oorlog is, gaan er elke week voor duizenden euro voedsel transporten vanaf de boerderij naar het oorlogsgebied voor het leger en de vluchtelingen. Daar waar de hulp het hardst nodig is. Dan moet u denken aan aardappelen, melk, vlees en suiker transporten. Ze proberen zo dicht mogelijk bij de schuilkelders te komen waar mensen vast zitten. Dat is met grote vrachtwagens vaak niet mogelijk maar dan worden de goederen verder gebracht in kleine busjes om toch hen te kunnen bereiken. Het is een gigantische operatie. Ook daar werken heel veel vrijwilligers, om te helpen waar ze kunnen. Veelal Oekraïners. Ook het weeshuis krijgt elke week voedsel want daar moeten elke dag 60 monden gevoed worden van vluchtelingen en bewakings personeel van de stad Novovolinsk.

Chris heeft in de Oekraïne een aparte rekening geopend voor de Noodhulp vanuit Nederland. Wij maken dus rechtstreek het geld over naar het gebied waar het meteen gebruikt wordt. Zodat alle giften zonder onkosten meteen gebruikt kunnen worden.

De stadswacht en vluchtelingen zitten aan de maaltijd in het weeshuis.

Afbeelding 1 van 6

Uw steentje bijdragen kan heel eenvoudig. Wij maken rechtstreeks het geld over naar het gebied waar het meteen gebruikt wordt. Zodat alle giften zonder onkosten meteen gebruikt kunnen worden.

Uw gift kunt u overmaken naar:
Stichting Make The Difference
Rek. nr. NL60RABO 01506.52.585
o.v.v. Noodhulp Oekraïne