December 2011: Een betere toekomst

Onze bevindingen in Kenia, bij het Luisa Orphans project:

*We zijn zeer onder de indruk van de inzet van het bestuur van deze organisatie. Tien jaar geleden heeft een persoon zich het lot van 5 weeskinderen aangetrokken. En is begonnen ze eten te geven . Ze hebben nu een organisatie met 5 bestuursleden, in een officieel geregistreerde stichting. Ze hebben contact met 50 kinderen die hulp nodig hebben, doordat ze wees zijn, of de situatie is thuis zo slecht, dat er niemand is die voor hen zorgt. De weeskinderen van het Luisa Ophans Project worden opgevangen door een familielid of door een pleegouder. Uit hun eigen zak legt het bestuur zelf elke maand wat opzij, zodat deze kinderen naar school kunnen.[ Te weten dat ze zelf ook in de sloppenwijken wonen, en moeite hebben om rond te komen!!!] Ook sprokkelen ze wat geld bij elkaar van vrienden en kennissen. Zo kunnen ze dan een schooluniform en schoolboeken betalen. Maar er staan 250 kinderen op de wachtlijst, die ook graag naar school zouden willen. Het bestuur doet ook aan aidsvoorlichting, doen aidstests als mensen dat willen, verwijzen hen door en zorgen voor medicijnen als blijkt dat mensen positief zijn. Ook gaan ze op huisbezoek om mensen te ondersteunen die thuis ziek liggen.[hiervoor krijgen ze financiële ondersteuning van de regering.]

*Wij hebben alle vertrouwen in dit bestuur en willen ons gaan verbinden met deze organisatie. Ons doel is dan om te zorgen dat de weeskinderen een kans krijgen om naar school te gaan, te wonen, verzorgd te worden, een kans op een betere toekomst. Dat was ook de wens van het bestuur, om de kinderen beter te kunnen begeleiden, en het evangelie te kunnen brengen.

*We hebben op persoonlijke titel een stuk grond gekocht, een eindje buiten de stad. Daar is het goedkoper als in de stad, en hebben we meer mogelijkheden in de toekomst. Dat is het begin.

*Met het geld van sponsors en donoren willen we het volgende gaan verwezenlijken:

We vinden het belangrijk dat ze selfsupporting worden. Dat als wij ons in de loop van de tijd weer terug trekken, ze zelfstandig verder kunnen draaien.  Daarom gaan we beginnen met een kippenschuur te bouwen.Het bestuur heeft ervaring met de kippenfokkerij, vandaar dat we hiervoor kiezen. Een deel voor de eieren, en een deel voor het vlees. Voor de verkoop, maar ook om de kinderen van eten te kunnen voorzien. Ook zal er een moestuin aangelegd worden. Er zal een omheining om het terrein moeten komen, en een bewaker zal aangesteld worden. Voor de bewaker moet eerst een huisje gebouwd worden. Dan willen we een school gaan bouwen met 8 klaslokalen, een keuken en een toiletblok. Dit alles is begroot op €85.000. Maar we willen klein beginnen, zodat het bestuur de kans krijgt om alles langzaam op te bouwen. Ze hebben zeer capabele mensen in hun geledingen, dus daar hebben wij alle vertrouwen in.

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben, en vertrouwen op uw steun.

Zodat het Luisa Orphans project, een eigen plekje krijgt, waar ze de weeskinderen kunnen begeleiden en het evangelie van Jezus kunnen bijbrengen. Zodat  de kinderen de liefde van onze Hemelse Vader mogen ervaren en mogelijkheden krijgen voor een goede toekomst.