November 2013: Voltooiing schoolgebouw

Doel: Afwerking bovenverdieping van de school. Wat het volgende inhoud: er moeten nog plafonds in de klaslokalen gemaakt worden, de muren moeten nog aangesmeerd, vloeren gestort, ramen gezet. Ook de buitenkant van de bovenverdieping moet nog getukadoort worden. Muren, plafonds en blackboards moeten nog geverfd worden. Ijzerwerk geplaatst langs de balustrade. Trapleuning moet nog gemaakt en geplaatst worden. Watertanks en dakgoten moeten geplaatst en op elkaar aangesloten worden.

Daarnaast willen we in deze vijf weken een aanbouw aan de school zetten met kantoor, eetzaal en keuken.

Gaan we deze klus klaren in deze korte tijd??

Zeven november 2013 gaan we weer een kijkje nemen op het terrein van het project. In onze afwezigheid van de laatste maanden hebben ze de toiletten voltooid. Het ziet er degelijk uit. Er zijn wel wat punten waar wat aan veranderd moet worden, maar dat hou je hier in Afrika. (b.v. Sommige deuren draaien naar binnen open en raken de grond zodat ze niet goed open kunnen).

Na overleg met John de aannemer gaat de bouw weer van start. Sinds zaterdag negen november zijn er elke dag zo`n 20 tot 25 man aan het werk. Plus de vrouwen die water halen voor de beton. Op de bovenverdieping van de school moet er nog een stuk tot het dak dicht gemetseld worden. Er wordt raamwerk in de klaslokalen gemaakt voor de gipsplaten. En er zijn een groot aantal man de keuken, eetzaal en kantoor aan het metselen. Er zijn ook een drietal een fundering aan het graven om een muur op te metselen als afscheiding langs de weg waarin een poort moet komen. En naast de toiletten wordt een wasgelegenheid gemaakt, waar ze de handen kunnen wassen. Zo wordt er op alle fronten hard gewerkt.

In het kantoortje liggen zo`n twintigtal stoeltjes voor in de kleuterklas, 
waarvan er een aantal kapot waren. Dick heeft ze gerepareerd, zodat ze klaar zijn voor gebruik straks in januari.

De school:
Jacob is druk bezig om alle papieren rond te krijgen om de school officieel te registreren als privéschool. Hij moet daarvoor ook nog naar Nairobi. (400 km hiervandaan, een dagreis).
Afgelopen weken hebben ze overal posters opgehangen om te adverteren voor leraren en leerlingen. Er hebben zich 50 leerkrachten gemeld voor 7 functies. Er is een selectie gemaakt van 25 personen voor de sollicitatie gesprekken op één december. En er hebben zich 200 leerlingen aangemeld.

De mensen uit de omgeving zijn heel blij dat er een privéschool komt. Want op de openbare scholen is het niveau van lesgeven diep triest. Om de haverklap lopen de kinderen thuis en je weet soms niet hoeveel kinderen er in één klas zitten. En de leerkrachten zijn vaak totaal niet gemotiveerd.

Wat er zoal is gebeurd in de weken dat wij hier waren wat de bouw betreft:
Raamwerk plafonds, gipsplaten in de klaslokalen en in kantoor en eetzaal en keuken gemaakt. Leidingen voor elektriciteit zijn getrokken (voor het geval we nog eens stroom krijgen). Alles is gestucadoord, en het grootste deel een aantal keren geverfd. Per klas zijn er twee blackboards 3x geverfd.
Op de vloeren is een afwerklaag aangebracht. Ook de buitenkant van de bovenverdieping is aangesmeerd.

Dankzij de onmetelijke inzet van Dick hebben we voor ons vertrek van 11-12-2013 toch alles kunnen realiseren wat nodig was.

 Er moet nog wel wat geverfd worden door onze hulpen, het glas nog gezet, 
maar de grote lijnen zijn geregeld. 

Dit jaar hebben we €90.000 nodig gehad. Dankzij de steun van de Wilde 
Ganzen, andere Fondsen, bedrijven, scholen, kerken, acties en particulieren 
kunnen de kinderen in januari naar onze nieuwe school. 

Maar elk gezin hier heeft zijn eigen problemen om rond te komen. Wij willen hen dolgraag helpen om hun kinderen naar school te laten gaan. Maar hebben uw financiële steun daarbij nog steeds nodig. U kunt met uw bijdrage het verschil maken in de levens van deze kinderen.

We zien in de omgeving wat voor impact de school nu al heeft. Omdat er nu meer bedrijvigheid is langs het pad worden meteen allerlei voorzieningen 
getroffen waar wat aan te verdienen valt. Er worden wat “huisjes” gebouwd en er wordt wat eten verkocht langs het pad naar de school. De eetzaal zal straks ook gebruikt gaan worden voor vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Zo krijgt de school een brede functie waar de hele gemeenschap voordeel van heeft.

Het was weer een hele ervaring om hier te zijn. Het geeft veel voldoening om dit werk te mogen doen maar is niet altijd makkelijk. We danken jullie voor jullie steun, ook in gebed. We hebben steeds heel veel geduld, wijsheid en doorzettingsvermogen nodig om alles in goede banen te leiden. We danken God, ook voor gezondheid de afgelopen weken.