Verslag 2015

Korte samenvatting van 2015.

De school heeft het weer heel goed gedaan.

Het leerniveau van onze school is het hoosgste van de regio. Hoe wonderlijk is dat met zo weinig middelen!

Ook hebben ze dit seizoen weer meegedaan met het muziekfestival waarmee ze weer hoge ogen hebben gegooid.

Het aantal leerlingen is dit jaar opgelopen tot 163. Wat betekent dat er weer meer schoolboeken gekocht moeten worden en ook meer tafels en stoelen moeten worden aangeschaft.

Dankzij de schoolbus die in januari is aangeschaft hebben ze een schoolreisje kunnen maken naar het Dierenpark en museum in Kisumu. Dat is voor deze kinderen helemaal geweldig.

Op bestuurlijk niveau  zijn er nog wel problemen. Het goede nieuws is dat Jacob zijn functie als project manager overgedragen heeft naar Emmanuel Sang.    Maar hij bemoeit zich nog steeds met de school en zaait verwarring. We hopen dat  daar komend jaar verandering in zal komen en daar doen we ons best voor.

We zijn trots op de leerkrachten en leerlingen die zo goed hun best doen.

Ook het drietal bestuursleden waar wij nauw mee samen werken zijn kanjers die naast hun werk alles voor ons project over hebben. Zij zetten zich volledig in om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Volgend jaar hoort u weer van ons als we weer in Kisumu geweest zijn.

Iedereen heel hartelijk dank voor uw steun, vertrouwen en belangstelling.

In het volgend bericht hopen we weer foto`s te zetten.

hartelijke groet Dick en Bernike