November 2017: Water & Muziek

En jawel , stromend water!!!!!!!!!!!!!

De waterleiding op onze school in Kisumu, Kenia is nu aangesloten!  Nu hebben ze  elke dag gezond drinkwater, ook in het droge seizoen. Wat een luxe!!!

Slotakkoord Geldermalsen:

Zaterdagavond vier  november was een spetterende afsluiting van de acties van de zwo commissies uit de PKN kerken te Geldermalsen. Het was een muziekavond met heel gevarieerde gasten van hoge kwaliteit. Aan het einde van de avond werd het eindbedrag bekend gemaakt van een jaar lang acties organiseren ten bate van onze stichting.  Tromgeroffel………….

De muziekavond alleen heeft € 1500 opgebracht. Maar het totale bedrag van alle acties samen is € 9043,35

Om stil van te worden. We zijn ontroerd. Wat een inzet hebben de leden van deze commissies getoond om ons project te ondersteunen. Jullie nogmaals zo ontzettend bedankt. Hier kunnen we zoveel mee doen in en om de school. Woorden schieten hier echt tekort. Dankbaarheid vult ons hart.

Zoals u in ons vorige bericht hebt kunnen lezen hadden wij tickets geboekt om vandaag, 15 november,  te vertrekken naar Kenia. Maar door alle ongeregeldheden in het land en ook in Kisumu, hebben wij gemeend te moeten annuleren. Van overheidswege zijn alle scholen gesloten , zo ook onze school. Tijdens de presidents verkiezingen en herverkiezingen zijn er veel rellen in de grote steden. In Kisumu is de sfeer nog steeds gespannen. Wij hopen begin volgend jaar te gaan als alles weer rustig is.

Privé: Doordat de reis nu niet doorgaat kan de heupoperatie van Dick naar voren gehaald worden. Het is hard nodig. De operatie staat gepland voor 11 december. Is nog een aantal weken afzien.