Oktober 2017: Schoolgeld & Salarissen

Via mail en app hebben we heel veel contact met ons project, de school in Kisumu, Kenia.
De school is in september met het laatste trimester begonnen. Klas 7  (wij zouden groep 9 zeggen)  maakt zich op voor het einde van hun lagere schooltijd. Ze moeten een nationaal examen afleggen , krijgen dan hun KCPE certificaat om deel te kunnen nemen aan het vervolg onderwijs. Vorige week heeft het schoolbestuur  een vergadering gehad met de ouders/verzorgers van deze leerlingen om de gang van zaken uit te leggen. Het wordt aan het eind van het schooljaar een hele ceremonie.

Het schoolgeld hebben we zo laag mogelijk gehouden om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om onderwijs te volgen. Nu blijkt in de praktijk dat toch heel veel ouders/verzorgers niet het volledige bedrag kunnen betalen. Moeten we nu die kinderen van school sturen?? Dat kunnen we niet over ons hart verkrijgen, want onderwijs is zo belangrijk voor een kind.  Het betekent wel dat de inkomsten van het schoolgeld veel lager zijn dan zou moeten en wij veel bij moeten dragen om de school te kunnen laten draaien. Er wordt tijdens vergaderingen met de ouders wel met klem op gewezen dat er betaald moet worden. Tijdens de vakanties wordt er geen schoolgeld betaald in Kenia maar de leerkrachten worden wel doorbetaald.

Binnenkort kan de school aangesloten worden op het net van de waterleidingmaatschappij. Daar zijn ze heel blij mee want in het droge seizoen stonden de gegraven putten vaak droog. Aanleg en aansluiting gaan € 600,00 kosten.  Onze tuinman, klusjesman, annex schoonmaker,  heeft een mooie groentetuin aangelegd zodat ze de groenten voor de lunch niet hoeven te kopen. Als er straks altijd water beschikbaar is kunnen ze irrigatie aanleggen  zodat ze ook in het droge seizoen groenten hebben. Die gaan ze dan ook verkopen want dan zijn de groentes heel duur. Dat is dan een mooie bron van inkomsten.                   

De leerkrachten doen het heel goed en we zijn trots op ze. Ze krijgen maar een heel karig loon. We hebben besloten om het salaris elk jaar dat ze op onze school werken te verhogen, als een soort prestatieloon. Elke maand zijn we aan alle loonkosten € 900 kwijt. Ook bieden we hen de kans om bij te scholen. Ze kunnen het geld voor de cursus lenen, en betalen elke maand een deel terug door wat van hun loon in te leveren. Zo kunnen ze  in drie jaar tijd de cursus terugbetalen en weten wij zeker dat ze in elk geval die drie jaar blijven. Daar moeten ze ook voor tekenen.

De leden van de ZWO commissie van de Protestantse kerk van Heusden hebben zondag 18 september een hele leuke dag georganiseerd in en rond de kerk. Dit was één van de acties  om  ons project te steunen. Wij mochten daar  een presentatie  geven van de school in Kisumu als onderdeel van de workshops. Er was ook ruimte om vragen te stellen. Wat een inzet en creativiteit. .Heel hartelijk dank aan alle leden van de ZWO commissie .En natuurlijk iedereen die deelgenomen heeft aan deze activiteit.  Zie foto hieronder (koks zijn druk bezig geweest om een heerlijke Bijbelse maaltijd klaar te maken.)


Ook de leden van de  ZWO commissie van de PKN kerken in Geldermalsen zitten  niet stil.  Zij werken toe naar een spetterende slot avond in de Centrumkerk te Geldermalsen op  4 november. Het wordt een gevarieerde muziekavond. Kaarten kosten  € 10,00  te bestellen via  slotakkoord@kpnmail.nl   Alle opbrengst voor onze stichting. Dan wordt ook het totaal bedrag bekend gemaakt wat ze bijeen gebracht hebben. Spannend !!!  Onderaan deze mail  kunt u de poster met  informatie over de invulling van de muziekavond vinden. Wie gaat er  mee?? Laat het ons even weten, dan kunnen we met elkaar mee rijden. Wij gaan ook.

Zoals u uit het bovenstaande kunt concluderen, een school runnen kost veel geld. En daar hebben we veel hulp bij nodig, die we ook van alle kanten krijgen.  We zijn heel blij met onze  vaste donateurs die het mogelijk maken om mee te dragen in de vaste lasten . Als u nog geen vaste donateur  bent, zou u het eens willen overwegen om structureel onze stichting financieel te willen steunen? Dat kan door jaarlijks of maandelijks een bedrag over te maken of een kind financieel te adopteren voor € 22,00 per maand.  U kunt het verschil maken in het leven van een kind in Kenia.
Rek. nr. NL60RABO 0150652585 t.n.v. Stichting Make The Difference  o.v.v. Kisumu

De tickets zijn weer geboekt. Half november hopen we D.V. weer af te reizen om ons project te bezoeken. Er is heel veel te bespreken en zeker het punt van eigen inkomsten creëren zal een issue zijn. Er zijn daar al verschillende plannen voor gemaakt zoals u hierboven hebt kunnen lezen over groenten verkopen. U hoort daar meer over t.z.t.  Wilt u aan ons denken in uw gebeden voor een veilige reis , goede tijd in Kisumu en gezonde en veilige thuiskomst?

Alle sponsors die financieel een kindje geadopteerd hebben kunnen weer een briefje /foto/kaart  aan ons geven zodat wij die aan uw adoptie kind kunnen overhandigen. We hopen dan ook weer recente foto`s te kunnen maken.