Homepage

Welkom op de website van stichting Make The Difference!

Wij zijn Dick en Bernike van Mersbergen.  We hebben 33 jaar in Drongelen gewoond en gewerkt op de boerderij. Toen de mogelijkheid zich voordeed om de boerderij te verkopen hebben we niet lang geaarzeld. We hadden hier al vaak over nagedacht. Want behalve voor ons eigen bedrijf werken, wilden we  graag iets gaan betekenen voor de minderbedeelden. Nu is het dan zover dat onze droom uitkomt en we ons kunnen gaan richten op ontwikkelingswerk. Wij hebben de overtuiging dat we onze talenten, tijd en geld niet voor ons zelf gekregen hebben, maar om te delen met hen die het minder goed hebben dan wij .

Wij willen ons vooral richten op dak- en thuislozen, wezen en andere kwetsbare kinderen en/of andere hulpbehoevende bevolkingsgroepen.

Elk mens, elk kind is uniek en verdient een kans te krijgen om zijn of haar toekomstdroom waar te kunnen maken.

Doel van Stichting Make The Difference

1a. Het wereldwijd ondersteunen van minderbedeelden, zowel in materiële- als in immateriële zin;                                                                      

1b. Het  verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.   De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het initiëren, begeleiden en controleren van concrete projecten/ initiatieven . Door niet alleen gelden beschikbaar te stellen, maar ook goederen . Maar ook  de lokale bevolking stimuleren, opleiden en instrueren om toezicht te houden op de voortgang van het project. En ook het bieden van werkgelegenheid aan de plaatselijke bevolking.

Hoe werken wij?

Om dit ontwikkelingswerk te kunnen doen, zijn we volledig afhankelijk van giften. De reis- en verblijfskosten betalen we zelf, zodat elke euro terecht komt bij het project waarvoor we ons inzetten.We gaan hier serieus mee om.

We sluiten ons aan bij een lokaal initiatief, waar een hulpvraag is. Dus we werken samen met de lokale bevolking, zodat het project ook echt bij hun behoeften aansluit en het iets van en voor henzelf wordt. Indien mogelijk wordt de hele gemeenschap erbij betrokken.

We bekijken eerst of een project waar we ons aan gaan verbinden past bij onze doelstelling en betrouwbaar is. Ook vinden wij het belangrijk dat, als wij weer vertrekken, het werk doorgaat. Daarom stimuleren en ondersteunen we hen om te zorgen voor een duurzame financiëringsbasis. Ook wat management betreft, delen wij onze kennis met hen.

Daarom bezoeken wij het project minimaal één keer per jaar. Veel wordt er aangestuurd via de mail, app en telefoon.

We hebben de Stichting “Make The Difference”  opgericht om de financiële aspecten, die bij ontwikkelingswerk komen kijken , beter te kunnen regelen. Ook zijn wij aangemeld bij de ANBI, zodat giften nu aftrekbaar zijn van de belasting.